از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس علی پوررمضان، دانشجوی رشته مهندسی برق گرایش سیستم قدرت دانشگاه حکیم سبزواری، مقاله ای با عنوان:
“A system dynamics investigation on the long-term impacts of demand response in generation investment planning incorporating renewables”
این مقاله در مجله Renewable and Sustainable Energy Reviews که جزو ده درصد مجلات برتر دنیا در مهندسی برق و حوزه انرژی و دارای IF = 16.79 می باشد، چاپ شده است.
دکتر مهدی صمدی، استاد راهنمای این پایان نامه، در تشریح این پژوهش بیان کرد:
در سالیان اخیر، رشد شبکه‌های هوشمند و نفوذ فزاینده منابع تجدیدپذیر، ضرورت بازنگری در مدلهای تعادل عرضه-تقاضای انرژی الکتریکی در برنامه‌ریزی بلندمدت سیستم قدرت را دو چندان ساخته است. در این پژوهش، مدل نوینی برای برنامه‌ریزی توسعه تولید شامل منابع انرژی تجدیدپذیر دارای تولید تصادفی (نیروگاههای بادی و خورشیدی) با لحاظ مفهوم پاسخگویی بار، ارائه گردیده است. چارچوب پیشنهادی، بر اساس روش دینامیک سیستم بوده و در آن، ارتباط دو طرفه بین قیمت-بار و نیز عدم قطعیت در رفتار بارهای پاسخگو به قیمت، مدلسازی شده است. طبق شبیه‌سازی های انجام شده روش پیشنهادی در چند سناریوی مختلف، کاهش نیاز به نصب ظرفیت تولید جدید، کاهش آلاینده های زیست محیطی، کاهش قیمت و نوسانات آن، امکان افزایش سهم منابع تجدیدپذیر، بهبود قابلیت اطمینان و کاهش هزینه‌های خاموشی مهم‌ترین نتایج حضور پاسخگویی بار می باشد که این تحقیق، اثرات ذکر شده را بصورت کمی بیان و تحلیل می نماید.
این مقاله از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403212200884X