قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق:

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر بقایی نژاد با موضوع ” آشنایی با گرایش الکترونیک و فرصت‌های شغلی آن” ، روز چهارشنبه ۲۵ آبان ساعت 12 در سالن سخنرانی پروفسور لطفی زاده برگزار خواهد شد.
حضور دانشجویان درس مبانی مهندسی برق در این جلسه الزامیست.