با حکم رئیس دانشگاه خانم مهندس زهره فصیح فر عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر به عنوان “مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات” منصوب شد.