💠دانشکده علوم ورزشی در نظر دارد جهت آشنایی اساتید و دانشجویان دکتری رشته ها و گرایش های مختلف با دستگاه، جمع آوری و تفسیر داده ها؛ کارگاه سه روزه حضوری با عنوان ” آشنایی، جمع آوری و تفسیر داده ها دستگاه نقشه مغزی و نوروفیدبک” در روز های 20و21 و22 اردیبهشت ماه 1402 در محل دانشکده و آزمایشگاه علوم ورزشی برگزار کند.
💠مدرس دوره آقای پروفسور محمد علی نظری استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانش آموخته علوم اعصاب از دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه می باشند.

💠هزینه دوره 1/500/000 تومان می باشد که گواهی معتبر قابل ترجمه نیز ارائه خواهد شد.

💠ظرفیت دوره محدود است و حداکثر تا روز سه شنبه 29 فروردین ماه برای ثبت نام اولیه، مشخصات خودتان را به آقای روح الله قلعه نوی مسئول دفتر دانشکده علوم ورزشی 44012750 و 44012751 اعلام فرمایید.
سرفصل و زمانبدي کارگاه نقشه مغزي