موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اقدام به جذب یک نفر امریه با تاریخ اعزام ۱۴۰۲/۴/۱ در رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار یا هوش مصنوعی می نماید.

واجدین شرایط از تاریخ ۲۷ فروردین لغایت ۲ اردیبهشت سال جاری با مراجعه به نشانی زیر ، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.