سازمان ملی استاندارد در نظر دارد بر اساس سهمیه ابلاغی ستاد کل نیروهاي مسلح، از دانش آموختگان داراي مدرك کارشناسی ارشد و دکترا در رشته هاي فنی و مهندسی، علوم پایه و فناوري اطلاعات براي گذراندن دوره امریه در پژوهشگاه استاندارد (ترجیحا بومی تهران و یا کرج) دعوت به همکاري نماید.

☎️لازم به ذکر است که متقاضیان می توانند با شماره تلفن” 8-32806031 -026داخلی 2720 و یا 2241 ” در ساعات اداري تماس حاصل نمایند.