قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی
دانشجویانی که تمایل دارند واحد کارآموزی را در شرکت نفت بگذرانند، به اتاق ۲۱۹(آقای دکتر بقایی نژاد) مراجعه نمایند.