برگزاری نشست صمیمانه رییس بنیاد ملی نخبگان استان خراسان رضوی با دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

✔️همراه با پرسش و پاسخ

📅زمان : یکشنبه دهم دیماه ساعت ۱۰
🏢مکان : مرکز کارآفرینی و نوآوری