المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویی

1) مسابقه بخش فن آوری و نوآوری در ورزش

2) ورزش های دیجیتال و فیجیتال

3) ورزش های رباتیک

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.