فرآیند ها

فرايند مربوط به کارشناسي ارشد

فرايند مربوط به کارشناسي

فرایند طرح مشکل آموزشی و حذف ترم

فرایند درخواست انصراف

فرایند درخواست تسویه حساب /فراغت از تحصیل

فرایند درخواست مرخصی تحصیلی

فرایند گواهی اشتغال به تحصیل

فرایند حذف تک درس

فرآیند اخذ واحد کارآموزی

فرایند انتخاب واحد معرفی به استاد

آیین نامۀ امتحانات دانشجویان

طرح دستیار فناوری

=======================================================================================

 
دانشجویان گرامی
به اطلاع می رساند، در زیر فرمهایی را مشاهده  می فرمایید که به صورت الکترونیک صورت می گیرد. جهت رفاه شما عزیزان این فرایند تهیه شده است:
 
فرایند طرح مشکل آموزشی و حذف ترم تحصیلی

مراحل موضوع توضیحات
1.      ورود دانشجوبه پورتال خود توسط دانشجو
2.      ورود به قسمت خدمات توسط دانشجو
3.      تکمیل فرم طرح مشکل آموزشی توسط دانشجو
4.      ارسال فرم به مدیر گروه جهت اعلام نظر توسط دانشجو
5.      تاییدفرم و ارسال به آموزش دانشکده توسط مدیر گروه
6. ارسال فرم به رئیس دانشکده توسط آموزش دانشکده
7.      ارسال فرم به آموزش کل توسط رئیس دانشکده
8. اعمال اقدام مقتضی توسط آموزش کل

 
 
 
فرایند درخواست انصراف

مراحل موضوع توضیحات
1.      نوشتن درخواست کتبی وتحویل به دبیرخانۀ مرکزی توسط دانشجو
2.      مراجعه به گروه جهت تکمیل فرم تسویه حساب-انصراف توسط دانشجو
3.      ارسال فرم به آموزش دانشکده توسط مدیر گروه
4.      ارسال فرم به مدیر گروه توسط آموزش دانشکده
5.      ارسال فرم به رئیس دانشکده توسط مدیر گروه
6.      تاییدفرم و ارسال به امور دانشجویی توسط رئوس دانشکده
7.      ارسال فرم به امور مالی توسط امور دانشجویی
8.      ارسال فرم به آموزش کل توسط امور مالی
9.      اعمال اقدام مقتضی توسط آموزش کل

 
فرایند درخواست تسویه حساب /فراغت از تحصیل

مراحل موضوع توضیحات
1.      مراجعه به کتابخانه مرکزی اخذ تسویه از کتابخانه
2.      مراجعه به گروه جهت تکمیل فرم تسویه حساب توسط دانشجو
3.      ارسال فرم به آموزش دانشکده توسط مدیر گروه
4.      ارسال فرم به مدیر گروه توسط آموزش دانشکده
5.      ارسال فرم به رئیس دانشکده توسط مدیر گروه
6.      تاییدفرم و ارسال به امور دانشجویی توسط رئوس دانشکده
7. ارسال فرم به امور مالی توسط امور دانشجویی
8.      ارسال فرم به آموزش کل توسط امور مالی
1. اعمال اقدام مقتضی توسط آموزش کل

 
فرایند درخواست مرخصی تحصیلی

مراحل موضوع توضیحات
1.      ورود دانشجوبه پورتال خود توسط دانشجو
2.      ورود به قسمت خدمات توسط دانشجو
3.      تکمیل فرم مرخصی آموزشی توسط دانشجو
4.      ارسال فرم به مدیر گروه جهت اعلام نظر توسط دانشجو
5.      تاییدفرم و ارسال به آموزش دانشکده توسط مدیر گروه
6. ارسال فرم به رئیس دانشکده توسط آموزش دانشکده
7. ارسال فرم به امور مالی توسط رئیس دانشکده
8.      ارسال فرم به آموزش کل توسط امور مالی
9. اعمال اقدام مقتضی توسط آموزش کل

]
 
 
 
 
فرایند گواهی اشتغال به تحصیل

مراحل موضوع توضیحات
1.      ورود دانشجوبه پورتال خود توسط دانشجو
2.      ورود به قسمت خدمات توسط دانشجو
3.      تکمیل فرم گواهی توسط دانشجو
4.      تاییدفرم و ارسال به آموزش دانشکده توسط دانشجو
5. تهیۀ نامه توسط آموزش دانشکده
6. تحویل نامۀ دانشجو توسط آموزش دانشکده

 
فرایند حذف تک درس

مراحل موضوع توضیحات
مطالعه شرایط حذف تک درس(ماده18) توسط دانشجو
1.      دریافت برگه مربوطه از آموزش دانشکده توسط دانشجو
2.      تکمیل برگه و ارائه به آموزش دانشکده توسط دانشجو
3.      تکمیل فرم گواهی توسط دانشجو
4.      تاییدفرم و ارسال به آموزش دانشکده توسط دانشجو
5. تهیۀ نامه توسط آموزش دانشکده
6. تحویل نامۀ دانشجو توسط آموزش دانشکده

 

فرایند اخذ واحد کارآموزی

فرایند انتخاب واحد معرفی به استاد

مراحل موضوع توضیحات
مطالعه شرایط معرفی به استاد توسط دانشجو
1.      دریافت برگه مربوطه از آموزش دانشکده توسط دانشجو
2.      تکمیل برگه و ارائه به آموزش دانشکده توسط دانشجو
3.      تکمیل فرم گواهی توسط دانشجو
4.      تاییدفرم و ارسال به آموزش دانشکده توسط دانشجو
5. انتخاب واحد توسط آموزش دانشکده

 
آیین نامۀ امتحانات دانشجویان
دانشجوی محترم هنگام ورود به جلسه امتحان باید نکات زیر را رعایت کنید.

ô تاخیر بيش از حد در ورود به جلسه امتحانی به منزله غیبت می باشد.
ôازآوردن کیف،کتاب ،جزوه و تلفن همراه روشن وهرگونه وسايل الكترونيكي خودداری نمایید.
ô به همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.
å دانشجویانی که کارت ورود به جلسه آنها عکس دار نیست ، کارت دانشجویی یا کارت شناسایی عکس دار به همراه داشته باشند.
å تبادل ماشین حساب در جلسه امتحان ممنوع است و       تخلف محسوب مي­گردد.
ôدر طول برگزاري امتحان،خروج دانشجويان به هردليلي ممنوع مي­باشد.
ازماشين حساب شخصي و غيرقابل برنامه ريزي استفاده نماييد.
ô آوردن تلفن همراه  در جلسۀ امتحان اكيداً  ممنوع مي باشد.
در طول برگزاري امتحان،خروج دانشجو ازجلسه به هردليلي تخلف محسوب مي­گردد.
جابه جا نشستن درجلسه امتحاني به منزله  غيبت دانشجو مي باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

45 − 43 =