در راستای گسترش تسهیلات رفاهی ، دانشگاه اقدام به همکاری در طرح کالاکارت بانک قرض الحسنه مهر ایران نموده است . لذا همکاران متقاضی دریافت این تسهیلات، درخواست خودرا به اداره کارگزینی و رفاه ارسال نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشترکلیک نمایید .