پست سازمانی : هیئت علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی علوم اجتماعی ( سیاستگذاری ) – دانشگاه UTM، کشور مالزی

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۷۲/۱۲/۰۳

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

معاون مدیر پژوهشی

مدیرپژوهشی

راه اندازی دفتر آموزش های آزاد

سرپرست دوره نوبت دوم

معاون گروه آموزشی علوم تربیتی

مدیر تحصیلات تکمیلی

مدیر دفتر ارتباط علمی دانشگاه با جامعه