پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی برق

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مهندسی برق – دانشگاه واسدا، کشور ژاپن

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۸۷/۱۱/۰۱

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

سرپرست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مدیرمسئول مجله « هوش مصنوعی »