پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی فلسفه و کلام اسلامی – دانشگاه تهران

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۶۷/۱۰/۰۱

مرتبه علمی : استادیار

سوابق اجرایی :

مدیر گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب