پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی کاربردی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ریاضی کاربردی – آکادمی ملی علوم، کشور ارمنستان

تاریخ ورود به سازمان : ۱۳۸۱/۰۸/۲۹

مرتبه علمی : استادیار