تسهیلات خرید کالا

در این طرح به متقاضیان خرید لوازم خانگی تا سقف ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با بهره ۱۸ درصد و بازپرداخت سه ساله تسهیلات اعطا می گردد.

شرایط اعطا: دو نفر ضامن کارمند، نیاز به کارکرد حساب به مدت ۹ ماه(چنانچه حساب کارکرد نداشته باشد ۱۶ درصد مبلغ وام مسدود می گردد)

طرح نوید پارسیان

در این طرح به متقاضیان تسهیلات با نرخ بهره های ۴، ۸، ۱۲، ۱۵، ۱۸ درصد مبتنی بر میانگین موجودی هر مشتری و مدت بازپرداخت قابل انتخاب با اقساط ماهیانه تا ۶۰ ماه و تا سقف ۷ برابر موجودی حساب پرداخت می گردد.

شرایط اعطا: گذشت شش ماه ار تاریخ افتتاح یکی از سپرده های مشتری، حداقل مجموع واریزی ماهیانه ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ، موجودی روزانه مشتری در هر یک از سپرده های مشمول طرح در سه ماه منتهی به درخواست تسهیلات بالغ بر ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

لازم به ذکر است که در این طرح امکان انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان درجه یک یا سایر پرسنل که دارای شرایط عمومی استفاده از این تسهیلات باشند وجود دارد.

سایر موارد

  • پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با بهره ۴ درصد(مبلغ تسهیلات با توجه به کارکرد حساب مشخص می گردد)
  • تسهیلات بازسازی مسکن تا سقف ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و بهره ۱۸ درصد
  • پرداخت تسهیلات به میزان ۲۵ درصد مبلغ سپرده با کارکرد حساب حداقل یک ماه و بهره ۱۸ درصد

 

« مدیریت امور اداری و پشتیبانی »