قابل توجه همکاران محترم

شرکت بیمه ایران ( نمایندگی خانم مهشید برزویی ) اقدام به ارائه تخفیف ۲۵% بیمه بدنه به خودروهای کارکنان و خانواده های محترم ( پدر / مادر/همسر/فرزندان ) نموده است .

برای بهره مندی از این شرایط به آدرس ذیل مراجعه فرمایید :

ضلع جنوبی میدان مادر    تلفن تماس: ۴۴۲۹۳۰۱۵-۴۴۲۹۳۴۶۷

 

                                                    « مدیریت امور اداری و پشتیبانی »