با حضور دکتر زنگنه اسدی رئیس و همکاران دانشگاه درب جنوبی دانشگاه افتتاح گردید و در ادامه همایش پیاده‌روی دانشگاهیان دانشگاه حکیم سبزواری، از محل درب ورودی جنوب دانشگاه آغاز و شرکت‌کنندگان تا درب ورودی سازمان مرکزی دانشگاه را طی کردند. در خاتمه این همایش به قید قرعه به همکاران محترم هدایی اهدا شد.