فروشگاه لوازم ورزشی نایک

فروشگاه لوازم ورزشی نایک اقدام به ارائه تخفیف خرید ۱۵ درصدی به کارکنان، دانشجویان و بازنشستگان محترم دانشگاه حکیم سبزواری نموده است. متقاضیان می توانند با در دست داشتن کارت پرسنلی و دانشجویی با مراجعه به فروشگاه از این تخفیف بهره مند گردند.

آدرس : سبزوار-خیابان نواب صفوی – روبروی ستاد مرکزی قدیم – تلفن : ۰۹۳۰۴۳۰۶۸۶۸

 

                                                                                                               « مدیریت امور اداری و پشتیبانی »