قابل توجه همکاران، دانشجویان و بازنشستگان محترم

مؤسسه فرهنگی آموزشی صعود اقدام به ارائه تخفیف به شرح زیر به کارکنان، دانشجویان و بازنشستگان محترم دانشگاه حکیم سبزواری نموده است. متقاضیان می توانند با همراه داشتن کارت پرسنلی و یا دانشجویی از این تخفیفات بهره مند گردند.

  • آزمون ها، کتاب، کلاس و مشاوره ی انتشارات دکتر خلیلی : ۱۰ درصد تخفیف
  • آزمون های کوشا هوش ویژه ی دانش اموزان ابتدایی تا متوسطه اول : ۲۰ درصد تخفیف
  • آزمون های آزمایشی گاج : ۲۰ درصد تخفیف
  • کتاب های آمادگی تیزهوشان : ۲۰ درصد تخفیف

آدرس : سبزوار – خیابان امیرشاهی ، انتهای امیرشاهی ۳ – تلفن : ۰۹۱۲۰۸۲۳۱۴۴-۴۴۲۴۷۷۷۲

 

                                                                                                  « مدیریت امور اداری و پشتیبانی »