قابل توجه همکاران، دانشجویان و بازنشستگان محترم:

رستوران کباب سوفی اقدام به ارائه تخفیف ۱۵ درصدی به کارکنان، دانشجویان و بازنشستگان محترم دانشگاه حکیم سبزواری نموده است. متقاضیان می توانند با همراه داشتن کارت پرسنلی و یا دانشجویی از این تخفیف بهره مند گردند.

« بازه اعتبار تخفیف : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ – ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ »

آدرس : سبزوار – خیابان اسد آبادی ، نبش اسد آبادی ۳۲/۲ – تلفن : ۰۹۱۵۱۱۶۳۳۸۴ -۴۴۲۳۳۶۰۱

 

                                                                                                   « مدیریت امور اداری و پشتیبانی »