بسته جامع تأمین مالی  اشخاص حقیقی بانک تجارت در قالب چهار طرح متناسب با میانگین موجودی حساب مشتریان، نوع تسهیلات درخواستی، میزان نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت منعطف به شرح ذیل  ارائه گردیده است. هم چنین این بانک به ارائه طرح سپرده گذاری با نرخ سود ۲۴% تا ۲۷ % نموده است .

۱- طرح حامی

۲-طرح تسهیل

۳-طرح فوری

۴- طرح قلک

۵- طرح سپرده گذاری مدیریت ثروت : ۲۴% تا ۲۷%

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید :

https://www.tejaratbank.ir/personal-banking/ECOVAM