یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

اهداف و راهبرد ها

اهداف و راهبردهای مدیریت کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری

اهداف و راهبردهای مدیریت کارآفرینی و نوآوری به شرح ذیل است.

♦  ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه حکیم سبزواری و منطقه

♦  شناسایی و توانمند سازی اساتید و دانشجویان خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری            سازی دستاورد های علمی آنها برای ورود به کسب و کار دانش محور

♦   شناسایی قابلیت های شهرستان و تعریف زنجیره کسب و کار مرتبط

♦  راه اندازی مراکز نوآوری تخصصی برای سازمان ها و صنایع بزرگ شهرستان

♦  مستند سازی و ایجاد بانک های اطلاعاتی صنایع، دانشجویان و فعالیت های حوزه کارآفرینی و نوآوری

♦  تیم سازی و تشکیل هسته های فناور مورد نیاز ایده های نو و دانش محور

♦  سرعت بخشیدن به فرآیند تبدیل ایده های نو به محصول یا خدمت دانش محور

♦  کمک به ساخت نمونه های اولیه و تبدیل نمونه های آزمایشگاهی به نیمه صنعتی و صنعتی

♦  کمک به ارائه و معرفی دستاوردهای گروه های مستقر در مرکز به سرمایه گذاران

ثبت نظرات