سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

رویداد‌های برگزار شده

لیست رویداد های حوزه کارآفرینی و نوآوری سال ۱۴۰۰

۱.رویداد شناسایی و سرمایه‌گذاری تجاری ایده‌های نوآورانه در حوزه اقتصاد روستایی (اردیبهشت۱۴۰۰)

۲.رویداد کارآفرینی بوت کمپ سبزوار (آذر ۱۴۰۰)

۳.جشنواره کارآفرینان رضوی (آذر ۱۴۰۰)

۴-وبینار معرفی رویدادهای نوآوری و چالش فناوری بهینه سازی موتورهای الکتریکی (بهمن ۱۴۰۰)

۵-وبینار توسعه ایده رویدادهای نوآوری و چالش فناوری بهینه سازی موتورهای الکتریکی (بهمن ۱۴۰۰)

۶-رویداد نوآوری بهینه سازی موتورهای الکتریکی(رویداد شماره۱) (اسفند ۱۴۰۰)

۷- رویداد چالش فناوری بهینه سازی موتورهای الکتریکی (رویداد شماره۲) (اسفند ۱۴۰۰)

۸- وبینار ایده شو در راستای رویداد استارتاپی بازیافت پسماندهای صنعتی-معدنی (اسفند ۱۴۰۰)

۹- وبینار توسعه ایده در راستای رویداد استارتاپی بازیافت پسماندهای صنعتی-معدنی (اسفند ۱۴۰۰)

۱۰- کارگاه شماره ۱ (بوم کسب و کار) در راستای رویداد استارت آپی «بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی »

۱۱- کارگاه شماره ۲ (MVP و ارایه به سرمایه گذار) در راستای رویداد استارت آپی «بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی »

۱۲- کارگاه بازاریابی و فروش ( کارگاه شماره ۳ ) در راستای رویداد استارت آپی «بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی »

۱۳- کارگاه شماره ۴ (کارگاه آشنایی با ساختار هزینه ها) در راستای رویداد استارت آپی «بازیافت پسماندهای صنعتی و معدنی »

۱۴- برگزاری نهایی رویداد استارت آپی بازیافت پسماندها (باطله های) صنعتی و معدنی (رویداد شماره۳) (اردیبهشت ۱۴۰۱)

۱۵- مسابقات مهارت محور رباتیک (رویداد شماره۵) (اردیبهشت ۱۴۰۱)

۱۶- مسابقات مهارت محور برنامه نویسی (رویداد شماره۶) (اردیبهشت ۱۴۰۱)

۱۷- برگزاری چهل و سومین همفکر سبزوار (خرداد ۱۴۰۱)