اولویت های پژوهشی سازمان ها

اساتید و پژوهشگران محترم دانشگاه حکیم سبزواری می توانند جهت اطلاع از اولویت های پژوهشی سازمان ها، شرکت ها و صنایع مختلف از سامانه های زیر کسب اطلاع نمایند.

1.سامانه ساجد: اساتید محترم با ورود به سامانه به آدرس http://sajed.atf.gov.ir می توانند از قسمت فهرست سامانه نیازهای پژوهشی صنعت را انتخاب کرده و نیاز های موجود را مشاهده نمایند.

2. سامانه ساتع: اساتید محترم با ورود به سامانه به آدرس http://sate.atf.gov.ir می توانند از قسمت پایین صحفه سامانه نیازهای پژوهشی صنعت را مشاهده نمایند، همچنین جهت ارائه پروپوزال باید در سامانه ثبت نام کرده و بعد از ثبت نام برای تایید دانشگاه با شماره های 05144012960 و 05144012959 تماس بگیرند.

3. سامانه غزال: اساتید محترم با ورود به سامانه به آدرس https://ghazal.inif.ir/Nsfund_Project/new/?action=grant این مراحل را جهت مشاهده فرصت ها طی نمایند.

کمک‌هزینه‌ی تحقیق و توسعه > نیاز فناورانه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان > مشاهده‌ی فراخوان‌های تحقیق و توسعه