ویژه پژوهشگران غیر هیئت علمی

اساتید غیر هیئت علمی هم می توانند با همکاری در طرح های پژوهشی از مزایایی همچون دریافت درصدی از مبلغ قرارداد ، بیمه تامین اجتماعی از محل قرارداد، بهره مندی از آزمایشگاه های تخصصی و کارگاه های دانشگاه و ارتباط هر چه بیشتر با مراکز صنعتی بهره مند شوند.

بر اساس بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، شركت­ها، بانك­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون مذکور، مكلفند در اجرای تكالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد(۴۰٪) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ­ماهه به میزان بیست و پنج درصد(۲۵٪)، به حساب خاصی نزد خزانه­ داری كل كشور واریز كنند تا در راستای حل مسائل و مشكلات خود از طریق توافق­نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های كاربردی، عناوین پایان­ نامه­ های تحصیلات تكمیلی، طرح(پروژه)های پسادكتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تكمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
هدف از این کار پیوند میان تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری و بکارگیری توانمندی­ های داخلی در جهت رفع نیازهای فناورانه کشور می­ باشد.
با توجه به حجم بالای پروژه های تقاضا محور که حدود 3 درصد بودجه عمومی کل کشور می باشد ، برای بهره مندی از این فرصت، همکاری تمام اساتید اعم از هیئت علمی و غیر هیئت علمی را می طلبد.
نتیجه اصلی این همکاری مشترک شامل تربیت نیروی انسانی کارآمد و کارآفرین، انجام پژوهش­‌های کاربردی و تقاضامحور، سرمایه­‌سازی دانش و توسعه و پیاده‌­سازی فناوری‌های مورد نیاز صنایع می­‌باشد.
اساتید غیر هیئت علمی نیز برای دریافت لیست پروژه های ارتباط با صنعت می توانند رزومه خود را به پست الکترونیکی دفتر به نشانی Community.Hakim@hsu.ac.ir ارسال کنند.