سامانه ساجد

سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) با هدف ساماندهی فعالیت‌های مربوط به ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت و تجمیع این فعالیت‌ها در یک سامانه جامع به وجود آمده است. از قابلیت‌های این سامانه می‌توان به پایش فعالیت‌ها و عملکرد‌های مختلف توسط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، امکان دریافت گزارش‌های مختلف و متنوع از فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت و تسهیل در فرآیند ارسال گزارش‌های عملکرد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد.

بخش‌های مختلف این سامانه عبارتند از:


۱. اطلاعات و پایش قراردادهای ارتباط با صنعت


۲. مهارت افزایی


۳. رصد اشتغال دانش‌آموختگان


۴. کارآموزی


۵. هدایت شغلی و کاریابی تخصصی


۶. نیازها و اولویت‌های پژوهشی صنعتی و کاربردی


۷. امریه‌های ارتباط با جامعه و صنعت


۸. فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت

 

لینک سامانه ساجد