اهداف و راهبردها

 این مرکز به عنوان زیر مجموعه ای از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی گردیده است. این مرکز در راستای تسهیل و ارتقاء ارتباط دانشگاهیان با صنعت و جامعه به منظور نیل به خودکفایی، رفع نیازهای صنعت و جامعه و افزایش توانمندیهای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در راستای نیازهای جامعه گام بر میدارد.

ماموریت:

 • ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با صنایع و همچنین جامعه و به منظور نیل به خودکفایی
 • تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه نیازهای صنعت و جامعه

اهداف:

 • استفاده از توانایی ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری صنعت و جامعه و ارائه خدمات مشاوره ای به دستگاه های اجرایی و صنایع کشور
 • ایجاد زمینه های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با انجام پژوهش های تقاضا محور، مشتری گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگیری اهداف ملی
 • ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح بین‌المللی، ملی و استانی
 • قانونمند کردن نحوه ارتباط دانشگاهیان با مراکز خارج از دانشگاه

راهبردها:

 • ترویج و تسهیل ارتباط بین اساتید و دانشجویان با صنایع و سازمان‌ها
 • ایجاد مشوق‌هایی در جهت ترغیب دانشگاهیان به همکاری با صنایع و سازمانها
 • معرفی تواناییها و پتانسیل‌های دانشگاه با صنایع و سازمان‌ها در برطرف نمودن مشکلات آنها
 • حضور فعال در نمایشگاه های تحقیقاتی با هدف ارائه طرح های تحقیقاتی منتخب دانشگاه
 • برگزاری نشست­های مشترک بین اعضا هیئت علمی و مدیران صنایع، مسئولین سازمان­ها و … و هیاًت مدیره­های شهرک­های صنعتی و کشاورزی
 • برقراری ارتباط موثر با صنایع برای جذب پروژه­های صنعتی، ارتقای کارآموزی و کمک به اجرای قانون استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی و لایحه خرید دانش فنی
 • ایجاد تسهیلات و در امر بهره­ گیری مراکز صنعتی از امکانات دانشگاه و بالعکس