با حضور جناب دکتر مهدوی

محور های همایش:
آینده شغلی
گرایش های رشته
جذابیت های هوافضا