دانشجويان گروه عمران دانشكده فني و مهندسي به همراه جمعي از اساتيد اين گروه از “کارگاه ساخت قطعات فولادی شرق خراسان” بازديد نمودند.