📌قسمت دوم از سلسله بازدیدهای “از انجمن تا صنعت” با استقبال پرشور شما دانشجویان عزیز اجراسازی شد✌🏻

🔺️دانشجویان مهندسي مكانيك و هوافضا در روز پنجشنبه 10 خرداد ماه  از بخش های مختلف و تخصصی کارخانه GSA “اولین و تنها تولیدکننده گلخانه‌های شیشه‌ای طرح وِنلو در ایران”

بازدید کردند و در این راستا با روند و مراحل تولید قطعات خودرو،آشنایی پیدا کردند