گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

معرفی گروهعلم سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان رشته فناور و پویا از نظر کاربرد در محدوده علومی مانند جغرافیا و محیط زیست، زمین شناسی، کشاورزی و زیست شناسی، سلامت و بهداشت و باستان شناسی و از نظر مهندسی و توسعه تکنیک ها و الگوریتم ها در محدوده علوم پایه و مهندسی مانند کامپیوتر، ریاضی و آمار، فیزیک و مخابرات قرار دارد. گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه حکيم سبزواری  در سال  1398 نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته جغرافیا، گرایش سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام نمود. همچنین با هدف تربیت نیروهای متخصص با عنوان کارشناس سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در زمینه های مختلف کاربردی و مهارتی مانند مطالعات آب و خاک، کشاورزی و پوشش گیاهی،زمین شناسی و اقلیمی اقدام به ایجاد آزمایشگاه تخصصی پردازش تصویر در آزمایشگاه مرکزی دانشکده جغرافیا و علوم محيطي شده است. همچنين دو سایت کامپیوتر به منظور ارائه خدمات نرم افزاری آموزشی و پژوهشی در زمینه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی موجود است.

تجهيزات کارگاهی و آزمایشگاهی

 

برگرفته از  wri-india.org

در کنار آموزش تخصصی دانشجویان کارشناسی این گرایش با تجهيزات آزمایشگاهی و انواع روش های مدلسازی، آموزش های مرتبط با مطالعات میدانی و اندازه گيری های محلی در سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در سایت های مختلف (خاک شناسی، پوشش گیاهی، کانی شناسی) دانشگاه حکيم سبزواری انجام می شود.  در این گروه آموزشی، دانشجویان زیر چتر آموزشهای مهارتی و گرنت های آموزشی و پژوهشی قرار گرفته و آموزش های لازم به آنها منتقل می شود تا از این طریق نیازهای علمی آنها رفع گردد و به سوالات تخصصی آنها جواب داده شود.

 

برگرفته از  wri-india.org

علاوه بر ظرفیت های آموزشی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، اعضای هیات علمی اين گروه با ارتباط و همکاری مؤثر و مفید با سایر گروه های پژوهشی در دانشگاه و صنعت چندین طرح کاربردی ‏در سطح ملی، منطقه ای انجام داده اند. همچنين گسترش شبکه تحقیقاتی خدماتی ملی و بین المللی در موضوعات مرتبط بر اساس برنامه راهبردی پژوهشی از جمله اهداف این گروه آموزشی می باشد.

        اعضای هیات علمی گروه

هیات علمیمدرک و رشته تحصیلی، مرتبه علمیتخصص و علایق تحقیقاتیسایر اطلاعات / رزومه
دکتری تخصصی: بیابان­زدایی، دانشگاه کاشان، استادیاربیابان­زدایی، ارزیابی زمین، فرسایش آبی و بادی، مديريت آب و خاک
تلفن محل كار: 05144013328
ایمیل: m.dastorani@hsu.ac.ir
رزومه
دکتری تخصصی: سنجش از دور، دانشگاه Universiti Teknologi Malaysia ، مالزی، دانشیارداده کاوی، یادگیری ماشین، سری های زمانی تصاويرماهواره ای، تصویربرداری فراطیفی
تلفن محل كار: 05144013297
تلفن همراه: 09353304548
ایمیل: h.adab@hsu.ac.ir
رزومه
Google Scholar
دکتری تخصصی: سنجش از دور، دانشگاه Kazan Federal University، روسیه، دانشیارمخاطرات محيطي، مطالعات شهری
تلفن محل كار: 05144013137
ایمیل: Rahmanzandi@gmail.com
رزومه
دکتری تخصصی: سنجش از دور، دانشگاه تهران، استادیارسنجش از دور و کشاورزي،
اپيدميولوژي و GIS، مخاطرات محيطي
تلفن محل كار: 05144013070
تلفن همراه:
پست الكترونيك : e.akbari@hsu.ac.ir
رزومه
Google Scholar
دکتری تخصصی: سنجش از دور، دانشگاه University of Twente، هلند، عضو هیات علمی وابستهطبقه بندی تصویر، قطعه بندی تصویر، تحلیل تصاویر، سیستم های خبره برای کشاورزی، برگزاری دوره های مشترکمحل کار: Rhine-Waal University of Applied Sciences,Germany
Linkedin

 

 

   همکاری های منطقه ای، ملی و بین المللی

 

 

 

   فعالیت ها، دستاوردها و افتخارات آموزشی و پژوهشی

 

 

 

  برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت آموزشی، پژوهشی و عملیاتی

 

برنامه های کوتاه مدت

1- ایجاد و فعال سازی انجمن علمی دانشجویی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
2- ایجاد کمیته تخصصی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای اجرای طرح های مشترک با حضور دانشجویان
3- پیگیری ایجاد مقطع کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

برنامه های بلند مدت

1- آموزش های مهارت محور جهت توانمندسازی و دانش افزایی کاربران
2- طراحی و اجرای دوره های آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد درخواست سازمان ها و صنایع
3- نیاز سنجی و شناسایی زمینه های اجرای پروژه مشترک منطقه ای، ملی و بین المللی از طریق گسترش روابط پژوهشی و عملیاتی در قالب همکاری پژوهشگران داخلی و خارجی
4- پیگیری اجرای دوره های مشترک کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی بین دانشگاه‌ حکیم سبزواری و دانشگاه های کشورهای همسایه
5- جذب دانشجوی پسا دکتری
6- تآلیف، ترجمه و گردآوری کتاب با حضور دانشجویان مستعد

————————————————————————————————————-

 

 

  آموزش های کاربردی و مهارتی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی