قابل توجه دانشجویان ارجمند؛

به استحضار می رساند دانشگاه حكیم سبزواری در نظر دارد در راستای سیاست حمایت از دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان برای ورود به مقطع دكتری، با استناد به آئین نامه های وزارت متبوع و همچنین شیوه نامه های مصوب شورای آموزشی دانشگاه، از بین متقاضیان واجد شرایط به صورت مازاد بر ظرفیت با رعایت كامل آئین نامه و مقررات مربوطه آن برای سال تحصیلی 1402-1401 نسبت به جذب و پذیرش دانشجو اقدام نماید .لذا با توجه به تمدید مهلت ثبت نام تا مورخه 20-3-1401، متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و همچنین ثبت نام به وب سایت دفتر استعداد درخشان به نشانی :www.hsu.ac.ir/talent  مراجعه نموده و یا با تلفن 44012879 – 051 تماس حاصل نمایند.