روش های مشارکت

کلیه نیک اندیشان و خیرین عزیزی که مایل به دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در “طرح همیار دانشگاه حکیم سبزواری” هستند می توانند با شماره های ۴۴۰۱۲۶۰۵ و ۰۵۱٫۴۴۰۱۲۶۶۲ روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری تماس حاصل فرمایند. شماره حساب ها جهت مشارکت نیک اندیشان در این طرح به شرح ذیل می باشد:

شماره حساب

5440524704

با عنوان خیرین علم و پژوهش دانشگاه حکیم سبزواری نزد بانک تجارت شعبه حکیم سبزواری

 

و شماره کارت مجازی

5859837002654974

 

شماره شبا

IR 560180000000005440524704