آموزش ساخت vpn connection در win 7

ابتدا وارد Control panel شوید و روی Network and sharing center کلیک کنید
روی گزینه
Set up a new connections or network کلیک کنید


۱


گزینه
Connect to a workplace را انتخاب نمایید

۲

  • سپس Use my Internet connection 

۳

 

در منوی بعدی آن باید بر روی گزینه set up an Internet Connection کلیک کنید

۴

الف ) در قسمت Internet Address   IP مورد نظر خود را وارد کنید
ب ) در قسمت Destination name  نام مورد نظر کانکشن خود را وارد کنید

۵

 

الف ) در قسمت User name نام کاربری خود را وارد کنید
ب ) در قسمت Password رمز عبور کانکشن خود را وارد کنید .
ج ) با انتخاب چک باکس show Characters کلمات یا اعداد رمز عبور شما نمایان می شوند
د ) با انتخاب چک باکس Remember this password کلمه عبور شما ذخیره می شود و در هر بار ورود به کانکشن رمز عبور شما در جای خود باقی است و نیازی به وارد کردن مجدد آن نیست

در آخر بر روی connect کلیک کنید

۰۸

۰۹

۱۰

 

 

 

 

موفق باشید