با تلاش همکاران حوزه فن آوی اطلاعات امکان ثبت دروس از سامانه آموزش مجازی دانشگاه میسر شده است.

کافی است اساتید محترم وارد لینک زیر شوند

http://pooya.hsu.ac.ir/gateway/PuyaAuthenticate.php 

از قسمت فهرست دانشجویان کلاس ایجاد درس در سامانه آموزش مجازی را کلیک کنند.

با کلیک روی این گزینه درس شما در لیست دروس سامانه آموزش مجازی اضافه می شود.همچنین کلیه دانشجویان به صورت خودکار به لیست درس شما در سامانه آموزش مجازی اضافه می شوند.