•  اسقاط و جایگزینی بیش از  120مورد از سیستم های دانشگاه با عمر بیش از 15 سال در طول سال 1401
  •  بروزرسانی تجهیزات سایت دانشکده جغرافیا
  •  جمع آوری و بروزرسانی اطلاعات سیستم ها و ثبت در سامانه اموال
  •  تجهیز آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی به فیبرنوری
  •  خریداری و جایگزینی حدود 120 کامپیوتر و قطعه (ارتقا سخت افزاری)  برای کارکنان و اساتید
  •  ارتقا ویندوز سیستم ها به ویندوز 10 و 11 با توجه به عدم بروزرسانی ویندوز7
  •  اتصال سوله های شمال دانشگاه به زیرساخت فیبرنوری و اینترنت WIFI
  •  ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های مرکز رایانه دانشگاه جهت برگزاری آزمون Tolimo و آزمون های نظام مهندسی و اینترنتی
  •  ارتقا شبکه ساختمان مرکزی
  •  بروزرسانی بیش از 70 درصد سیستم های دانشگاه جهت اتصال به سامانه مدیریت دسترسی-Active Directory