براساس تصویب کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم «پنجره واحد خدمات دانشگاهی» ایجاد می‌شود و تمامی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تابعه ، خدمات الکترونیکی خود را از طریق اتصال به این پنجره به متقاضیان ارائه خواهند کرد .

بر این اساس و با تلاش ها و پیگیری های همکاران حوزه فن آوری اطلاعات ، این امر در دانشگاه حکیم سبزواری ، بعنوان دانشگاه پیشرو در مسیر ارائه خدمات الکترونیک ، میسر گردید و پنجره واحد خدمات دانشگاهی به آدرس  usw.msrt.ir  متصل گردید .

علاقمندان برای استفاده از این خدمت ، میتوانند از لینک زیر اقدام فرمایند .

 

http://account.hsu.ac.ir