در ادامه برگزاری سلسله آزمون های ورود به حرفه و ارتقا نظام مهندسی شهرستان سبزوار و به همت همکاران محترم حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه حکیم سبزواری ،

فرآیند بروز رسانی و ارتقا زیرساخت و سیستم های سایت رایانه ای ساختمان معاونت فناوری اطلاعات انجام و آزمون نظام مهندسی سال 1402، در تاریخ 12 تیرماه 1402 در سایت رایانه ای ساختمان معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه حکیم سبزواری ، برگزار گردید .