در راستای بروز رسانی و ارتقا پوشش شبکه وایرلس مراکز خوابگاهی دانشگاه حکیم سبزواری و با عنایت به خرید تجهیزات شبکه وایرلس برای مجتمع خوابگاهی گلستان دانشگاه حکیم سبزواری ، پروژه تجهیز و راه اندازی شبکه وایرلس خوابگاه تازه احداث لاله و پروژه بروزرسانی و ارتقا پوشش شبکه وایرلس مجتمع خوابگاهی گلستان ، به همت همکاران معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات و واحد تاسیسات دانشگاه حکیم سبزواری ، درحال انجام می باشد .