تاریخچه

کتابخانه مرکزي دانشگاه حکیم سبزواری

تاریخچه: کتابخانه مرکزي دانشگاه حکیم سبزواری، همزمان با تاسيس دانشگاه (تربیت معلم سابق) در سال 1366در محل ساختمان قديم آن، با مجموعه 2000 جلدي کتب اهدايي دانشگاه تربيت معلم تهران تاسيس گرديد. با گذشت زمان و راه اندازي رشته هاي جديد، اين بخش از دانشگاه نيز از جهت کمي و کيفي به رشد خود ادامه داد و از کتابخانه کوچکی که با سیستم  رده بندی دیویی و برگه دان اداره مي شد، به سمت بهره گيري از نرم افزار، و سیستم کتابخانه گنگره روي آورد. مجموعه کتابخانه در حال حاضر بالغ بر 126000جلد کتاب فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و پایان نامه ها و طرح های پژوهشی دانشگاه (اعم از چاپی و الکترونیکی)  را شامل می شود، که با بهره گیری از نرم افزار سیمرغ به کار خود ادامه می دهد. جهت اطلاعات بیشتر و جستجو در منابع کتابخانه، می توانید به وبگاه کتابخانه به آدرس https://www.hsu.ac.ir/lib/ مراجعه نمائید.

   

روساي کتابخانه از ابتدای تاسيس تاکنون

مرکز اطلاع رساني کتابخانه

 

تهيه و تنظيم : مرکز اطلاع رسانی