مقررات سفارش کتاب

به اطلاع می رساند کتابخانه مرکزی دانشگاه جهت غنی سازی و توسعه مجموعه منابع خود، اقدام به خرید کتب مورد نیاز اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان و کارمندان با شرایط زیر  می نماید:

  1.  کتاب های درخواستی با نیاز های آموزشی و پژوهشی دانشگاه (دانشکده، پژوهشکده و…) مرتبط باشد.
  2. روزآمد باشد(به استثنا منابعی که دارای ارزش تاریخی هستند).
  3. دارای ارزش محتوایی و کاربردی باشد (به علت کمبود فضای و نیاز به منابع روزآمد، کتابخانه مرکزی از خرید نسخه های تکراری و ویرایش های قدیمی اثر معذور است).
  4. خرید کتب لاتین بر اساس بودجه مصوب و با تایید ریاست محترم انجام خواهد گرفت.
  5. لطفا اطلاعات کتابشناختی و مشخصات کتب درخواستی خود را در فرم سفارش کتاب وارد نمایید.