راهنمای ثبت نام در پایگاه مگاپیپر: 

دانشجویان گرامی، می توانند جهت ثبت نام در پایگاه مگاپیپر: نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی و پست الکترونیکی خود را به آدرس: m.dowlat@hsu.ac.ir ارسال نمایند. همچنین جهت استفاده بهینه از تمام امکانات آن، بهتر است ابتدا راهنما و فیلم آموزشی آن را که در انتهای صفحه مذکور قرار دارد، ملاحظه نمایند.

 

راهنمای استفاده از پایگاه های فارسی:

جهت عضویت و استفاده از پایگاه های اطلاعات علمی فارسی: نورمگز، نورلایب، ابر نور ، سمیم نور و سیویلیکا، باید حتما داخل دانشگاه جهت عضویت اقدام و داخل دانشگاه نیز از آن استفاده نمایید.