مراحل تسویه حساب کتابخانه مرکزی

دانشجویان کارشناسی:

1- فعال نمودن درخواست تسویه حساب از طریق پرتال دانشجویی

2- بازگرداندن تمامی کتابهای امانت گرفته شده

3- پرداخت الکترونیکی هرگونه بدهی احتمالی به کتابخانه

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

1- فعال نمودن درخواست تسویه حساب از طریق پرتال دانشجویی

2-ارسال فایل  های Word و PDF رساله یا پایان نامه مطابق دستورالعمل پایان نامه نویسی کتابخانه مرکزی دانشگاه(نمونه های مورد تایید)، به آدرس پست الکترونیک کتابخانه library@hsu.ac.ir

3- بازگرداندن تمامی کتابهای امانت گرفته شده

4- پرداخت الکترونیکی هرگونه بدهی احتمالی به کتابخانه

 

تلفن: 44012677-051

(ساعت پاسخگویی: 10 – 08)

www.hsu.ac.ir/lib