قابل توجه دانشجویان گرامی

ساعات کاری کتابخانه از تاریخ دوم تیرماه تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می‌باشد:

بخش امانت: 6:00 الی 12:45

بخش سالن مطالعه: 6:00 الی 12:45

بخش تسویه حساب و پایان نامه‌ها: 08:00 الی 10:00