جلسه هم‌انديشي بين مدير گروه‌هاي محترم دانشكده‌ي مهندسي برق و كامپيوتر و

رياست و مدير گروه‌هاي  دانشكده‌ي رياضي و علوم كامپيوتر

روز يك‌شنبه 4 دي ماه 1401 ساعت 12 در محل دفتر دانشكده برگزار شد. اين جلسه به خاطر تبادل نظر بين دو دانشكده به خاطر هرچه بهتر شدن كارآيي دانشكده‌ها برگزار شد.