گزارش تصويري جلسه توجیهی دانشجویان غیربومی (عراقی)

با رياست، مديران گروه‌ها دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر

در روز یک‌شنبه 14 آبان ماه 1402