گزارش تصويري جلسه با مدیریت همکاری‌های علمی، بین‌المللی و دانشجویان غیرایرانی

جناب آقای دکتر علی خوش‌سیما با

رياست، مديران گروه‌ها و اساتید دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر

در روز دوشنبه 8 آبان ماه 1402