نشریهٔ پارامتر

این نشریه متعلق به انجمن علمی آمار دانشکده‌ی ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری است.

هدف ما تولید محتوای آماری به زبان فارسی است تا بتوانیم راه فراگیر شدن علم آمار را هموارتر کنیم.

برای بازدید نشریه روی آن کلیک کنید.

نشریه پارامتر شماره 1

نشریه پارامتر شماره  2