سخنرانی به صورت مجازی در لینک زیر برگزار می‌گردد: https://meet.google.com/ejm-tjva-xrg